Hide Subscribe Panel

Déan do chuid ar Lá an Linbh Fhiáin agus ar an Lá Oidhreachta Uisce an deireadh seachtaine seo

Whats App Image 2023 08 17 at 00 38 00 2

Tá deireadh seachtaine corraitheach deireanach na Seachtaine Náisiúnta na hOidhreachta ag teannadh linn, agus dhá lá théamaithe i gceist leis: Lá an Linbh Fhiáin agus an Lá Oidhreachta Uisce.

Beidh Lá an Linbh Fhiáin ar siúl Dé Sathairn an 20 Lúnasa, ar lena linn a thairgfear deis don teaghlach ar fad páirt a ghlacadh sa tSeachtain Náisiúnta na hOidhreachta. Ar Lá an Linbh Fhiáin, tabharfaimid spreagadh do leanaí féachaint ar an domhan timpeall orthu ar shlí eile, tuiscint a ghnóthú d’áilleacht éagsúil an tírdhreacha ina limistéar féin, agus dul amach chun an limistéar áitiúil, agus áiteanna níos faide i gcéin, a iniúchadh. Is cuma cé acu is ábhar staraí, ealaíontóir amach anseo nó seandálaí spreagtha sa bhaile thú, beidh imeacht taitneamhach ar fáil do gach díograiseoir óg oidhreachta.

Beidh an Lá Oidhreachta Uisce ar siúl Dé Domhnaigh an 21 Lúnasa i gcomhar le Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil. Beidh deis againn lena linn ceiliúradh a dhéanamh ar an oidhreacht agus an stair a bhaineann leis na haibhneacha, leis na lochanna, leis na portaigh agus leis an imeallbhord den scoth atá againn. Gach bliain, eagraíonn Oifigigh Oidhreachta, Oifigigh Uisce Pobail agus pobail agus grúpaí áitiúla imeachtaí agus tionscadail ina dtarraingítear aird ar luach an uisce ó thaobh tairbhí áineasa, cultúrtha, comhshaoil agus geilleagracha de.

De réir mar a ullmhaíonn tú do dheireadh seachtaine deireanach na Seachtaine Náisiúnta na hOidhreachta, foghlaim tuilleadh faoi na laethanta téamaithe sin ar ár mblag agus léigh ar aghaidh chun mionsonraí a fháil faoi roinnt de na príomhimeachtaí a bheidh ar siúl ar Lá an Linbh Fhiáin agus ar an Lá Oidhreachta Uisce. Ar ár suíomh Gréasáin, is féidir leat brabhsáil trí na himeachtaí agus na tionscadail dhigiteacha uile atá le teacht.

Lá an Linbh Fhiáin (Dé Sathairn, an 20 Lúnasa)

An Lá Oidhreachta Uisce (Dé Domhnaigh, an 21 Lúnasa)

  • ‘Hope Floats’ — Ceardlann Soitheach Fite Sailí: Beidh Grúpa Gníomhaíochta Comhshaoil Dhroichead na Bandan i gContae Chorcaí ag óstáil sraith oidhreachta uisce dhá chuid. Téigh i bpáirt le Dinny Wheeler, ealaíontóir agus déantóir curach áitiúil, Dé Domhnaigh an 14 Lúnasa agus cruthaigh do shoitheach snámha féin trí úsáid a bhaint as saileach agus as ábhair nádúrtha eile. Tar ar ais Dé Domhnaigh an 21 Lúnasa agus seol do bhád isteach in Abhainn na Bandan.
  • Iascaireacht a Dhéanamh ar Chuan na Gaillimhe in Aimsir Chogaidh agus le linn na Streachailte ar son an Neamhspleáchais: Beidh Cumann Seoltóireachta Húicéir na Gaillimhe ag óstáil beirt chainteoirí mar chuid de chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe. Labhróidh an chéad chainteoir faoi na beartais iascaireachta ar chuir an stát nua chun feidhme iad agus faoin tionchar a bhí acu ar phobail iascaireachta na Gaillimhe. Labhróidh an dara cainteoir faoi na heachtraí tragóideacha a d’eascair as mianaigh a bheith i láthair sa chuan le linn an Chéad Chogaidh Dhomhanda.
  • Siúil agus Caint feadh na Camóige i gCluain Dolcáin: Tugann Cairde na Camóige i mBaile Átha Cliath Theas cuireadh duit dul i bpáirt leo ar shiúlóid faoi stair agus oidhreacht Chluain Dolcáin agus a habhann.
  • Aolchloch, Carst agus Uisce — Conga ina Tírdhreach: Stiúrfaidh an Dr Benjamin Thébaudeau ó gheopháirc ionchasach Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair i Maigh Eo iniúchadh ar thírdhreach agus uiscebhealaí Chonga.
  • Safari ar an mBearú le hÉanna Ní Lamhna: Stiúrfaidh Éanna, saineolaí agus craoltóir fiadhúlra, siúlóid feadh bhruacha na Bearú ag Gráig na Manach i gCill Chainnigh, áit a labhróidh sí faoi éin, faoi fheithidí agus faoina thábhachtaí atá bithéagsúlacht maidir leis an athrú aeráide a mhaolú.