Hide Subscribe Panel

Laethanna Oiliúna d’eagraithe

Tá na Laethanna Oiliúna agus Líonraithe anseo. Faigh amach conas clarú le haghaidh trí imeachtaí iontach.

Tugtar cuireadh duit bheith linn le haghaidh Laethanta Oiliúna na Seachtaine Náisiúnta na hOidhreachta 2024 i Baile Átha Cliath, Sligeach agus Luimneach i rith mí Bealtaine. Seo do seans eolais a fháil ó saineolaithe oidhreachta, bheith spreagadh le smaointí agus buail le cheile le eagraí eile. Le trí suíomh trasna na tíre, spreagfaidh an ocáid saor seo le smaointí iontach le haghaidh imeacht a eagrú le linn Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta.

Clár Oiliúnt

Dean iniúchadh ar na roghanna imeachtaí faoi teama na bhliana seo “Caidrimh,Bealaí agus Lionraí”. Roinn smaointe agus bí spreagach!

Déan dul chun chinn ar do eolais agus do scileanna i bainistíocht imeachtaí trí seisiún idirghníomhach praiticiúla a tabhairfidh na scileanna a beidh á thaistáil uait chun imeacht rathúla a cuir ar siúil.


Gheobhfaidh tú leideanna iontach ar:

  • Conas d’imeacht a dhéanamh níos inrochtana agus níos uileghabhálach
  • An chaoi le cleachtais inbhuanaithe a úsáid le haghaidh d’imeacht.
  • An chaoi chun d’imeacht a chur chun cinn tríd na mhéan shóisialta.
  • Conas lucht nua a aimisú
  • Conas imeachtaí mhealltach a cuir le cheile ar Tairseach na nEagraithe


Tabharfaidh imeachtaí ó Laethanta Oiliúnaithe agus Líonraithe Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta an deis duit bualadh le comheagraithe ó cheann ceann na tíre agus agus le baill foirne na gComhairle OidhreachtaLocations

Beidh na trí laethanna oiliúna ar siúl i:

1 Bealtaine Baile Átha Cliath (Beosruth)


Clarú anseo8ú Bealtaine Sligeach


Clarú anseo16ú Bealtaine Luimneach


Clarú anseo

Sceideal

Beidh an sceideal ar fáil go luath

Beosruth

Beidh beosruth den lá oiliúna i mBaile Átha Cliath ar fáil do gach éinne, sruthaithe ar heritageweek.ie. Beidh taifead den oiliúint ar fáil i ndiadh an imeacht.