Hide Subscribe Panel
County Award Winners image

National Heritage Week 2023 County Winners

Mar chuid de shearmanas bronnta Dhuaiseanna na Seachtaine Náisiúnta na hOidhreachta Náisiúnta, fógraíodh na buaiteoirí contae don oileán ar fad. Is imeachtaí nó tionscadail iad seo atá ainmnithe mar na himeachtaí is fearr i ngach contae. Chruthaigh agus reáchtáil daoine aonair, grúpaí pobail, carthanachtaí agus grúpaí eile imeachtaí a raibh sé mar aidhm leo a chinntiú go raibh oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha na hÉireann á caomhnú agus á cur chun cinn. Féach ar liosta iomlán na mbuaiteoirí anseo.