Hide Subscribe Panel
NHW23 Blog banners3

Teideal: Téama do Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2023: Oidhreacht Bheo

Is é téama Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2023 ná “Oidhreacht Bheo”. Tá an téama seo bunaithe ar chleachtais, eolas agus scileanna a cuireadh ar aghaidh ó ghlúin amháin go dtí an chéad ghlúin eile, agus atá fós in úsáid inniu. Mar sin le haghaidh Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2023, tugann an Chomhairle Oidhreachta spreagadh duit dul lasmuigh agus an Oidhreacht Bheo a fhiosrú i do cheantar, do phobal nó do theaghlach.