Hide Subscribe Panel
NO FEE HERITAGE WEEK 9

Oidhreacht inbhuanaitheach agus bithéagsúlacht ar thús cadhnaíochta: Lainseálann an Chomhairle Oidhreachta an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta

Tá cuireadh tugtha ag an gComhairle Oidhreachta do thosaitheoirí, do dhíograiseoirí agus do shaineolaithe i réimse na hoidhreachta ar fud na hÉireann, is cuma cén aoisghrúpa ina bhfuil siad, chun díriú ar oidhreacht inbhuanaithe agus ar bhithéagsúlacht nuair atá clárú á dhéanamh le haghaidh imeachtaí i bpearsa agus imeachtaí ar líne mar chuid den tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta 2022.
Heritage Week 18 08 19 55 1

Leideanna chun tús a chur le do thionscadal oidhreachta

Tá ceiliúradh á dhéanamh ag Seachtain Náisiúnta Oidhreachta 2022 go bhfuil na himeachtaí ar fad a mbíonn daoine ag freastal orthu go pearsanta tagtha ar ais chomh maith le go bhfuiltear ag leanúint ar aghaidh leis na tionscadail oidhreachta dhigiteacha, ar éirigh chomh maith sin leo le dhá bhliain anuas. Is iomaí bealach atá ann le tabhairt faoi agus tá roinnt leideanna curtha i dtoll a chéile againn chun cabhrú leat dul i mbun oibre láithreach.