Tá an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta comhordaithe ag an gComhairle Oidhreachta agus is é is aidhm léi feasacht agus oideachas a fhorbairt faoinár n-oidhreachta agus dá réir sin a caomhnú agus a coimeád a spreagadh.

Gach bliain, le linn na seachtaine deireanaí i mí Lúnasa, glacann a lán eagraíochtaí náisiúnta agus na céadta eagraíocht phobail áitiúil páirt trí imeachtaí a eagrú ar fud na tíre. Tá a lán de na himeachtaí a bheidh ar siúl i rith na seachtaine saor in aisce agus tugtar chun suntais sa chlár an neart d’obair iontach a dhéantar i ngach pobal in Éirinn chun ár n-oidhreacht nádúrtha, tógtha agus chultúrtha a choimeád agus a chur chun cinn.

Tá an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta ina cuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa. Is comhthionscnamh iad sin de chuid Chomhairle na hEorpa agus an Aontais Eorpaigh ina nglacann os cionn ceathracha tír páirt gach bliain. Is é is príomhaidhm le Laethanta Oidhreachta na hEorpa feasacht a chur chun cinn maidir lenár n-oidhreacht tógtha, nádúrtha agus chultúrtha agus oidhreacht chultúrtha choiteann na hEorpa a chur chun cinn. Gach bliain tugann na milliúin Eorpach cuairt ar shéadchomharthaí agus láithreáin stairiúla ar fud na hEorpa ar Laethanta Oidhreachta na hEorpa. In Éirinn déanfaimid Laethanta Oidhreachta na hEorpa a cheiliúradh le seachtain iomlán imeachtaí ar fud na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta.

Ghlac an Chomhairle Oidhreachta an ról mar chomhordaitheoir na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil in 2005. Ó shin amach d’fhás an clár go clár a bhfuil an-rath leis agus ina bhfuil os cionn 2,200 imeacht a bhíonn ar siúl an tseachtain dheireanach i mí Lúnasa gach bliain. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gComhairle Oidhreachta, lena n-áirítear ár dtionscnaimh, cláir deontas, stair agus struchtúr, tabhair cuair ar shuíomh gréasáin na Comhairle Oidhreachta.