Hide Subscribe Panel

Lá Oidhreachta Uisce

Beidh Lá Oidhreachta Uisce ar siúl ar an nDomhnach, 21ú Lúnasa mar chomhoibriú idir an Chomhairle Oidhreachta agus Clár Uisce na nÚdarás Áitiúil. Mar náisiún oileánda, bhí an-tionchar ag an bhfarraige agus ag na haibhneacha, lochanna agus bogaigh iontacha Éireannacha ar ár stair agus ár n-oidhreacht. Díreoidh Lá Oidhreachta Uisce aird ar thionscadail a ndéanann ceiliúradh ar uisce agus ár nascanna leis.