Hide Subscribe Panel
MX7 A4670

Ag Cosaint Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe na hÉireann

Oibríonn Sarah Trimble san Aonad um Beartas Cultúir Idirnáisiúnta den Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Ceann de na príomhréimsí freagrachta atá uirthi is ea Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe, rud a bhfuil sé i gceist leis suíomh Gréasáin an Fhardail Náisiúnta maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe a nuashonrú, imeachtaí a eagrú chun cabhrú le cleachtais Oidhreachta Cultúir Dholáimhsithe a chur chun cinn agus a chaomhnú, tacaíocht a thabhairt d’iarratasóirí atá ag lorg inscríbhinn ar an bhFardal Náisiúnta maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe, agus cruinnithe an Choiste Chomhairligh Saineolaithe um Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe a chomhordú.