Hide Subscribe Panel

Eagraigh Imeacht nó Tionscadal do Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta

Heritage Week Day 1 7

Faigh amach cé chomh héasca agus atá sé páirt a ghlacadh i Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta trí d’imeacht féin a eagrú

Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2023

Tá Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2023 ag teannadh linn, agus deis iontach ag gabháil léi chun na traidisiúin, an t-eolas agus na scileanna a tugadh ar aghaidh ó ghlúin go glúin a fhiosrú. Fáilteoidh an Chomhairle Oidhreachta roimh imeachtaí i bpearsa i mbliana, mar aon le tionscadail dhigiteacha a fhreastalóidh ar an spéis mhéadaitheach atá ann i dtionscnaimh dhigiteacha oidhreachta. Féachfaimid sa bhlagphostáil seo ar cé chomh héasca agus atá sé imeacht a eagrú, agus sinn ag léiriú gur féidir le haon duine imeacht a eagrú, is cuma cén leibhéal spéise atá aige nó aici san oidhreacht. Is féidir leat leas a bhaint as an bpaisean atá agat do scileanna traidisiúnta agus do chineálacha traidisiúnta ceardaíochta freisin. Léimimis isteach anois!

Tá sé Éasca Imeachtaí a Eagrú

Cé gur féidir go mbeidh cuma scanrúil ar dtús ar imeacht a eagrú do Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta, ná bíodh aon imní ort toisc gur próiseas simplí é. Is cuma cé acu is duine aonair, grúpa pobail nó eagraíocht thú, spreagann Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta duit páirt a ghlacadh inti. Tugann Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta ardán den scoth chun an oidhreacht bheo a thaispeáint agus a cheiliúradh agus tugann sí deis duit rannchuidiú le himeacht náisiúnta trí do thionscadal nó d’imeacht uathúil féin.


Tá cuid mhór acmhainní ar fáil chun cabhrú leat sa phróiseas sin. Caith súil ar threoir maidir le cad is imeacht nó tionscadal ann anseo.

Is Féidir le hAon Duine Imeacht a Eagrú

Ceann amháin de na gnéithe is corraithí de Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta is ea gur féidir le haon duine imeacht a eagrú. Ní gá duit a bheith i do shaineolaí oidhreachta ná taithí roimhe a bheith agat ar imeachtaí a phleanáil. Is cuma cé acu atá tú i d’ealaíontóir, i do mhúinteoir, i d’úinéir gnólachta áitiúil nó i do dhíograiseoir amháin, is féidir le do thiomantas agus do chruthaitheacht beocht a chur in imeacht nó tionscadal atá spéisiúil agus fiúntach. Má theastaíonn inspioráid uait, caith súil ar an treoir maidir le Smaointe le haghaidh Imeachtaí sa bhliain 2023 chun roinnt moltaí iontacha a fháil.

Ní Gá Duit Aon Spéis Shonrach a Bheith Agat san Oidhreacht

Is í an Oidhreacht Bheo an téama do Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta i mbliana. Ceiliúrann an Oidhreacht Bheo na traidisiúin, na cineálacha ceardaíochta agus na scileanna a tugadh ar aghaidh ó ghlúin amháin go dtí an chéad ghlúin eile.

B’fhéidir go bhfuil tú páirteach i ngrúpa nó eagraíocht scileanna traidisiúnta, go nglacann tú páirt i ngrúpa seachtainiúil ceardaíochta nó go n-imríonn tú spórt nó cluiche traidisiúnta, níl aon teorainn ann leis na deiseanna atá ar fáil duit. Is cuma cé acu atá adhmadóireacht, gaibhneacht dhubh, fíodóireacht ciseán nó aon chineál eile ceardaíochta traidisiúnta, ceoil thraidisiúnta, damhsa thraidisiúnta, spóirt thraidisiúnta nó cleachtais reiligiúnaigh thraidisiúnta i gceist, is féidir le d’imeacht aird a tharraingt ar a thábhachtaí atá na scileanna sin agus ar an nasc atá acu lenár n-oidhreacht chomhchoiteann.

Na Céimeanna atá i gCeist le hImeacht a Eagrú do Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2023

Céim 1: Cláraigh mar Eagraí
Tabhair cuairt ar an leathanach d’eagraithe do Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta agus cruthaigh cuntas eagraí trí Thairseach na nEagraithe. Má d’eagraigh tú tionscadal roimhe seo, is féidir leat na mionsonraí logála isteach a d’úsáid tú anuraidh a úsáid arís.

Céim 2: Cuir d’Imeacht nó do Thionscadal Isteach

A luaithe a bheidh tú cláraithe, cuir d’imeacht nó do thionscadal críochnaithe isteach tríd an bhfoirm thaiscthe atá ar fáil i dTairseach na nEagraithe. Déan cinnte de go soláthróidh tú na mionsonraí riachtanacha uile faoi d’imeacht, lena n-áirítear na cuspóirí atá leis, an spriocphobal, agus aon tosca speisialta amhail inbhuanaitheacht nó cuimsitheacht.

Céim 3: Formáidí le haghaidh Tionscadail Dhigiteacha a Chur i Láthair

Má tá tú ag pleanáil tionscadal digiteach, breithnigh na formáidí difriúla inar féidir leat do thorthaí a chur i láthair. Áirítear leo sin cainteanna ar líne, taispeántais, físeáin, podchraoltaí, taifeadtaí stairsheanchais, cur i láthair PowerPoint, blaganna, nuachtlitreacha, agallaimh leis na meáin áitiúla, nó suíomhanna Gréasáin tiomnaithe agus cuntais thiomnaithe meán sóisialta. Tá sé mar aidhm leis an gcéim seo do thionscadal a chomhroinnt go forleathan agus aird pobail níos leithne a mhealladh.

Céim 4: Amlíne do Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta

Beidh Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2023 ar siúl ón Satharn an 12 Lúnasa go dtí an Domhnach an 20 Lúnasa. Cinntigh go mbeidh d’imeacht nó do thionscadal ag teacht leis an amlíne sin agus pleanáil do ghníomhaíochtaí dá réir sin. Ná déan dearmad ar aschuir do chuid oibre le linn Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta a dhoiciméadú agus a chur isteach roimh an Máirt an 23 Lúnasa.

Céim 5: Bain Taitneamh as an Eispéireas agus Comhroinn é

A luaithe a bheidh d’imeacht nó do thionscadal ceadaithe agus liostaithe ar shuíomh Gréasáin Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta, beidh sé in am agat taitneamh a bhaint as na gníomhaíochtaí ar fad! Iniúch oidhreacht shaibhir na hÉireann, glac páirt in imeachtaí eile, agus comhroinn d’eispéiris agus d’eolas le daoine eile. Tapaigh an deis chun dul i dteagmháil le daoine aonair atá ar aon intinn leat agus chun rannchuidiú leis an oidhreacht bheo a chaomhnú.

So what are you waiting for, time to get out there, explore and see how you can share Living Heritage with others.