Hide Subscribe Panel

Dlí

Téarmaí agus Coinníollacha

Tá an t-eolas anseo thíos beartaithe le haghaidh treoir agus sin amháin. Déanann an Chomhairle Oidhreachta agus a gníomhairí a ndianiarracht an t-eolas a bhailiú agus a ullmhú atá foilsithe anseo. Ní dhéanann an Chomhairle Oidhreachta talamh slán de, áfach, agus séanann sí aon dliteanas ar chaillteanas nó damáiste atá mar thoradh ar earráidí nó easnaimh, cibé a raibh earráidí nó easnaimh mar thoradh ar fhaillí, ar thimpiste nó ar chúiseanna eile. Ní ghlacann an Chomhairle Oidhreachta freagracht as aon iarmhairt a éiríonn as úsáid nó mí-úsáid an eolais seo.