Hide Subscribe Panel

Seachtain Náisiúnta Oidhreachta: Caithimh Aimsire | Aimsir Chaite

Tóg siúlóid stairiúil agus foghlaim faoin bhforbairt atá tagtha ar ár n-am saor i mbealaí atá fíorshuimiúil go minic.

Ón 17-25 Lúnasa 2019, eagróidh na céadta eagraithe imeachtaí de chuid institiúidí náisiúnta agus eagraíochtaí pobail áitiúla imeachtaí ar fud na tíre don Seachtain Náisiúnta Oidhreachta.

Comhordaithe ag an gComhairle Oidhreachta, is í Seachtain Náisiúnta Oidhreachta an ócáid chultúrtha is coitianta in Éirinn agus táthar ag súil go nglacfaidh os cionn 450,000 duine páirt i níos mó ná 2,000 imeachtaí oidhreachta. Tá an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta mar chuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa a chuireann oidhreacht chultúrtha chomónta na hEorpa chun cinn.

Tá na caithimh aimsire atá againn sa lá ata inniu ann múnlaithe ag na céadta blianta de scéalaíocht, ceardaíocht, spórt agus ceol.

Le linn Seachtain Oidhreachta beidh an deis ag gach duine nasc a dhéanamh lena n-oidhreacht; taitneamh a bhaint aisti, meas a léiriú di agus í a roinnt.

Ar mhaith leat a bheith i d’eagraí imeachta? Roghnaigh d’imeacht ón liosta seo nó smaoinigh ar d’imeacht féin!

100 Rogha Imeachtaí do Seachtain Náisiúnta Oidhreachta 2019

Nuacht

Seachtain Náisiúnta Oidhreachta: Caithimh Aimsire | Aimsir Chaite

It's a Wrap - Heritage Week 2020.

With Heritage Week 2020 now behind us, the Heritage Council would like to extend a huge thank you to project organisers, event organisers, supporters and members of the public who took part in National Heritage Week 2020.

Adapting to this year's approach was no easy feat but everyone responded by sharing innovative and engaging heritage projects. Many of the committed and loyal heritage heroes, across every county in Ireland, adapted to keep Heritage Week alive. In addition, many people – who are new to heritage – got creative and involved.

We have more than 800 projects shared on heritageweek.ie from across the country, celebrating our theme 'Heritage and Education: Learning from our Heritage'. They are a vibrant mix of research projects, videos, podcasts, online events and in-person activities. You can search the full collection of projects here.

Remember, if you began a project but have not yet submitted it to us, we would still love for you to share it - all projects shared with us via the Project Organisers Portal by 30th August will be considered for a heritage award.

Watch this space for more news about the National Heritage Awards; insights intro projects shared; and news and plans for Heritage Week 2021.