Hide Subscribe Panel

Seachtain Náisiúnta Oidhreachta: Caithimh Aimsire | Aimsir Chaite

Tóg siúlóid stairiúil agus foghlaim faoin bhforbairt atá tagtha ar ár n-am saor i mbealaí atá fíorshuimiúil go minic.

Ón 17-25 Lúnasa 2019, eagróidh na céadta eagraithe imeachtaí de chuid institiúidí náisiúnta agus eagraíochtaí pobail áitiúla imeachtaí ar fud na tíre don Seachtain Náisiúnta Oidhreachta.

Comhordaithe ag an gComhairle Oidhreachta, is í Seachtain Náisiúnta Oidhreachta an ócáid chultúrtha is coitianta in Éirinn agus táthar ag súil go nglacfaidh os cionn 450,000 duine páirt i níos mó ná 2,000 imeachtaí oidhreachta. Tá an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta mar chuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa a chuireann oidhreacht chultúrtha chomónta na hEorpa chun cinn.

Tá na caithimh aimsire atá againn sa lá ata inniu ann múnlaithe ag na céadta blianta de scéalaíocht, ceardaíocht, spórt agus ceol.

Le linn Seachtain Oidhreachta beidh an deis ag gach duine nasc a dhéanamh lena n-oidhreacht; taitneamh a bhaint aisti, meas a léiriú di agus í a roinnt.

Ar mhaith leat a bheith i d’eagraí imeachta? Roghnaigh d’imeacht ón liosta seo nó smaoinigh ar d’imeacht féin!

100 Rogha Imeachtaí do Seachtain Náisiúnta Oidhreachta 2019