Hide Subscribe Panel

Déan Teagmháil Linn

Ár Seoladh

Seachtain Náisúinta na hOidhreachta,
An Comhairle Oidhreachta,
Áras na hOidhreachta,
Lána Teampaill,
Cill Chainnigh
R95 X264

Teileafón

087-3683515
056 7770777

Ríomhphost

heritageweek@heritagecouncil.ie

Uaireanta Oscailte

9:00am-5:00pm Luan go hAoine. Tabhair do d'aire go mbíonn ár línte fóin dúnta ag am lóin 1:00-2:00pm.