Hide Subscribe Panel

Ceangail, Bealaí agus Líonraí

17- 25 Lunusa 2024

Tugann téama na mbliana seo spreagadh duit na tradisiúin agus cleachtais, and eolas agus na scileanna a cuireadh ar aghaidh ó ghlúin amháin go dtí an chéad ghlúin eile a fhiosrú.

Tugann an téama Ceangail, Bealaí agus Líonraí cuireadh duit na naisc a fhiosrú idir daoine agus pobail, chun súil a chaitheamh ar na rudaí a thugann le chéile agus a cheanglaíonn sinn.

Tugann téama na mbliana seo spreagadh duit na tradisiúin agus cleachtais, and eolas agus na scileanna a cuireadh ar aghaidh ó ghlúin amháin go dtí an chéad ghlúin eile a fhiosrú.