Hide Subscribe Panel

Oidhreacht Beo

12-20 Lúnasa 2023

Tugann téama na mbliana seo spreagadh duit na tradisiúin agus cleachtais, and eolas agus na scileanna a cuireadh ar aghaidh ó ghlúin amháin go dtí an chéad ghlúin eile a fhiosrú.

Déanann an Oidhreacht Bheo ceiliúradh ar oidhreacht cultúrtha, tógtha agus nádúrtha na hÉireann.

Tagann daoine deonach, grúpaí pobail agus díograiseoirí oidhreachta le chéile le linn Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta chun a chuid taithí, eolais, cultúr agus cleachtaí a roinnt.

Tugann téama na mbliana seo spreagadh duit na tradisiúin agus cleachtais, and eolas agus na scileanna a cuireadh ar aghaidh ó ghlúin amháin go dtí an chéad ghlúin eile a fhiosrú.