Hide Subscribe Panel
Tomás Ó Muircheartaigh

Tomás Ó Muircheartaigh

Ailbe van der Heide
National Folklore Collection UCD

This project looks at the amateur photographer Tomás Ó Muircheartaigh (1907-1967), a former president of the Gaelic Leaue, noted for the artistic quality of his work. His images of daily life in rural Ireland, especially in Gaeltacht districts, are a valuable record of traditional practices and cultural events.

Bhí cáil ar Thomás Ó Muircheartaigh (1907-1967) mar ghrianghrafadóir amaitéareach bisiúil, tréitheach. Bhí meas ar leith ar na híomhánna a ghlac sé de ghnáthdaoine ag maireachtáil i gceantair tuaithe na hÉireann, go háirithe sna ceantair Gaeltachta, agus tá tábhacht ar leith san tuairisc fhísiúil a dhein sé de chleachtais thraidisiúnta agus imeachtaí cultúrtha.

Tomás Ó Muircheartaigh

Discover more about this project

Further Information

Explore Similar Projects