Déanfar gach imeacht a chlárófar roimh an 31 Bealtaine a liostú sa Treoir Chlóite maidir leis an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta. Dáilfear an Treoir sin ar fud na tíre. 

If you do not reach the event confirmation page after pressing submit, please register the event again.

D’Imeacht

Is é teideal d’imeachta an chéad rud a bheidh le feiceáil i d’iontráil sa liosta. Mar sin, coinnigh an teideal gearr agus spéisiúil. (Ná húsáid níos mó ná 30 carachtar)
Cén áit a mbeidh d’imeacht ar siúl?
   
Heritage Week is a non-profit programme and the aim of the week is to open up the heritage of Ireland, enjoy it and make it accessible to everyone. With this in mind, we encourage as many National Heritage Week events as possible to be free. Where this is not possible, it is important to try to have only a nominal charge or offer special concessions which acknowledge your participation in National Heritage Week. Please note that where there are charges to events it is at the discretion of the Heritage Council whether these can be included in the Heritage Week guide/website.
   
   
   
       
   
Is é seo do sheans chun daoine a chur ar an eolas faoi d’imeacht. Úsáidfear an téacs sin i dtreoir chlóite na n-imeachtaí. Smaoinigh go cúramach faoinar mhaith leat a rá le do lucht léitheoireachta agus seiceáil go cúramach go mbeidh an litriú agus an phoncaíocht réidh lena gcur i gcló!
Úsáidfear an téacs seo sa liosta ar an suíomh Gréasáin amháin. Úsáid an rannán seo chun faisnéis bhreise neamhriachtanach a thabhairt nó chun cur síos níos mine a dhéanamh ar d’imeacht.
Roghnaigh an chatagóir is oiriúnaí do d’imeacht. Roghnaigh dhá chatagóir ar a mhéad a bhaineann le d’imeacht. Beidh d’imeacht le feiceáil i ngach ceann de na catagóirí sin sa liosta ar an suíomh Gréasáin.
   
Má tá íomhá le taispeáint agat i dteannta d’iontrála sa liosta, seol an íomhá chuig heritageweek@heritagecouncil.ie, agus teideal d’imeachta á lua agat sa ríomhphost. Ní mór comhad .JPG nó .GIF a chur isteach agus níor cheart níos mó ná 1 MB a bheith ann. Níor cheart aon saincharachtair a bheith ann in ainm an chomhaid. Tabhair faoi deara nach bhféadfaidh tú uaslódáil a dhéanamh ach ar íomhánna a bhfuil cead agat iad a úsáid. Tabhair faoi deara freisin nach mbeidh an Chomhairle Oidhreachta freagrach as aon sárú cóipchirt.

Sonraí an Eagraí

Úsáidfear na sonraí a chuirfear isteach sa rannán seo chun cumarsáid a dhéanamh leat faoi d’imeacht agus faoi dheiseanna oiliúna. Ní fhoilseofar na sonraí sin go poiblí. Ní chomhroinnfimid do shonraí le haon tríú páirtí ach oiread.

Tabhair céadainm eagraí an imeachta
Tabhair sloinne eagraí an imeachta
Is trí ríomhphost a sheolfar gach nuashonrú chuig Eagraithe Imeachta. Tabhair seoladh ríomhphoist bailí
   
   

If you do not reach the event confirmation page after pressing submit, please register the event again.