Hide Subscribe Panel

Síulach scéalach: Ag taisteal le Mícheál Ó Cléirigh 1627-1629

Royal Irish Academy Library and Foclóir Stairiúil na Gaeilge

Staraí agus scríobhaí ba ea Mícheál Ó Cléirigh, agus sa bhliain 1627 d’imigh sé ar chuairt fhada ar fud na hÉireann agus an rún aige ábhar a chruinniú chun saothar mór a scríobh ar bheathaí na Naomh. Is féidir anois turas Mhíchíl a leanúint thart ar na háiteanna a raibh sé, agus eolas a chur ar chuid de na seanleabhair agus na lámhscríbhinní a fuair sé agus a chóipeáil sé le linn a chuairte. Tá an Story Map idirghníomhach ar líne seo déanta ag Foclóir Stairiúil na Gaeilge agus an Leabharlann, Acadamh Ríoga na hÉireann. Tá samplaí tógtha as cnuasach lámhscríbhinní agus pictiúr an Acadaimh, agus as áiteanna eile, chun turas Uí Chléirigh a léiriú.

Further Information

Explore Similar Projects