Hide Subscribe Panel

Cill Mhantáin as Gaeilge – dearcadh eile ar an mbaile

Cainteoirí Chill Mhantáin
Cainteoirí Chill Mhantáin

Aidhm an tionscnaimh seo ná dearcadh eile a aimsiú ar an mbaile seo, ceann a ligeann dúinn machnamh a dhéanamh ar an dúchas saibhir gaelach atá againn i gCill Mhantáin agus ceann a ligeann dúinn breathnú ar an mbaile trí shúile na Gaeilge. Trí ghrianghraif den Ghaeilge atá le feiceáil sa bhaile cheana féin a bhailiú le chéile agus a chur le chéile i dtaispeántas ghrianghrafadóireachta ar líne, feicfear go bhfuil áit níos lárnaí ag ár dteanga dhúchais ná mar a cheaptar de ghnáth inár gceantar. Seans go dtabharfaidh an t-aitheantas don teanga anseo timpeall orainn deis dúinn tuiscint agus ceangal nua a chruthú leis an teanga ar bhonn laethúil agus go gcruthóidh sé nasc níos doimhne lenár gcultúr dúchasach Gaelach. Cabhraígí linn leis an tionscnamh seo le grianghraif den Ghaeilge timpeall Baile Chill Mhantáin a chur chugainn. Tógaigí grianghraif den Ghaeilge scríofa cibé áit ina bhfeiceann tú í - comharthaí bóithre, láthair stairiúla nó foirgnimh le Gaeilge orthu agus cuirigí chugainn iad. Beidh roinnt de na grianghraif curtha le chéile i dtaispeántas ar líne le linn Seachtain an Dúchais ar an suíomh seo https://heritage.wicklowheritage.org

Further Information

Explore Similar Projects