Is é an Dúlra agus Daoine an téama do Sheachtain Oidhreachta 2017.

Tugann sé sin deis uathúil dúinn an dúlra a chur chun tosaigh in intinn an phobail, ár n-iarrachtaí a chomhcheangal chun méadú a dhéanamh ar an tuiscint ar ár n-oidhreacht nádúrtha féin agus iompraíochtaí agus dearcthaí faoin dúlra a athrú. Agus é sin ar intinn agat ba cheart go ndéanfaí an méid seo a leanas le d’imeacht, más féidir:

  • Idirspleáchas agus/nó idirghníomhaíocht daoine agus an dúlra a chur chun cinn
  • Teaghlaigh agus páistí a spreagadh le dul amach faoin aer níos minice agus meas a bheith againn ar an méid a thairgtear inár ndomhan nádúrtha (scíth, folláine, dea-shláinte).
  • Béim a chur ar na tairbhí a bhaineann lenár n-oidhreacht nádúrtha a chosaint (poist, turasóireacht, uisce, bia, rialú tuilte, sláinte agus taitneamhacht).

Tugann an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta deis duit a bheith páirteach i bhfeasacht ar oidhreacht nádúrtha na hÉireann a chruthú agus cuidiú a thabhairt chun í a chaomhnú agus a choimeád don todhchaí. Seo a leanas 100 Moladh d’Imeachtaí le tosú!

Spreagaimid imeachtaí chomh maith ina ndírítear ar na gnéithe seo a leanas den oidhreacht nádúrtha in 2017

  • fiadhúlra uirbeach
  • pailneoirí
  • gnáthóga
  • stair nádúrtha
  • spéartha na hoíche