Hide Subscribe Panel

Tionscadal a eagrú

Beidh Seachtain Oidhreachta Náisiúnta 2021 ar siúl – agus Seachtain na hOidhreachta dhifriúil a bheidh ann!

Mar gheall go leanann na srianta a bheith i bhfeidhm a bhaineann le tionóil shóisialta de bharr COVID-19, tugaimid cuireadh arís eile duit tionscadal oidhreachta a eagrú. Tá tionscadail á lorg againn i mbliana a dhíríonn ar a mhéid daoine agus is féidir a spreagadh taitneamh a bhaint as an oidhreacht.

Chun cabhrú leat smaoineamh faoi cén ghné den oidhreacht a mb’fhéidir gur mhaith leat a fhiosrú, tá trí chur chuige leathana forbartha againn ar féidir machnamh a dhéanamh orthu le haghaidh tionscadal.

  • Rannpháirtithe nua san oidhreacht: Tugtar cuireadh ginearálta do dhaoine aonair, teaghlaigh agus pobail nár ghlac páirt riamh roimhe seo sa tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta chun oibriú ar thionscadal oidhreachta.
  • Oidhreacht a roinnt: Eagraithe reatha na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta a spreagadh ceangal a dhéanamh le grúpa / daoine aonair sa phobal a mb’fhéidir nach mbraitheann siad go dtugtar san áireamh iad san oidhreacht áitiúil; nó deis chun gné den oidhreacht áitiúil a fhiosrú arb annamh a dhéantar breithniú nó ceiliúradh air.
  • Oidhreacht do dhaoine ar gach aois: Spreagtar eagraithe na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta aoisghrúpaí éagsúla a chur san áireamh i dtionscadail oidhreachta.

Caith súil ar ár mír nuachta (LINK) chun teacht ar roinnt smaointe faoi gach ceann de na teidil seo.

Ba cheart torthaí do thionscadail a chur i láthair i bhformáid ar féidir é a roinnt go fairsing, mar shampla, caint nó taispeántas ar líne; físeán; podchraoladh nó taifeadadh stair bhéil; cur i láthair PowerPoint nó blag; trí nuachtlitir do phobail nó d’eagraíochta; trí agallamh, láithreán gréasáin nó blag tiomnaithe; nó trí agallamh le stáisiún raidió nó nuachtán áitiúil; nó trí láithreán gréasáin tiomnaithe nó cuntas meán sóisialta. Má cheadaíonn na srianta sláinte poiblí do thionóil shóisialta titim amach i rith na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta, is féidir le heagraithe imeachtaí i bpearsan a chur ar siúl má shásaíonn siad na srianta atá i bhfeidhm go hiomlán.

Spreagaimid rannpháirtithe nua san oidhreacht, ar spéis leo le déanaí gnéithe dár n-oidhreacht a fhiosrú, daoine a d’eagraigh imeachtaí na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta roimhe seo, agus iad siúd a bhfuil cuntas teiste acu ar thacú le gnéithe dár n-oidhreacht chun páirt a ghlacadh sa tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2021. Is féidir le rud éigin nua a fhorbairt a bheith i gceist le tionscadail, nó aghaidh a thabhairt arís eile ar thionscadal oidhreachta nó ar thaighde ar ghné dár n-oidhreacht ar oibrigh tú air cheana féin a bheith i gceist le tionscadail.

Más mian leat páirt a ghlacadh mar eagraí tionscadail, seo conas is féidir leat sin a dhéanamh!

1. Cláraigh mar eagraí tionscadail

Cliceáil anseo chun cuntas eagraí tionscadail a chruthú agus logáil isteach chuig tairseach na n-eagraithe tionscadail. A luaithe a bhíonn tú logáilte isteach, inis dúinn faoin tionscadal a bheartaíonn tú a dhéanamh. Is féidir leat teacht ar smaointe agus spreagadh do thionscadal, anuas ar roinnt leideanna agus treorach chun cabhrú leat do thionscadal a fhorbairt. Cuirfimid leo seo sna seachtainí amach romhainn, mar sin, ná déan dearmad súil a chaitheamh anseo arís!

2. Do thionscadal a sheoladh ar aghaidh

A luaithe a chláraigh tú mar eagraí agus nuair a bheidh do thionscadal críochnaithe agat, beidh tú ábalta é a sheoladh ar aghaidh trínár bhfoirm seolta tionscadail i dtairseach na n-eagraithe. Beidh go dtí Dé Luain, an 30 Lúnasa agat chun do thionscadal oidhreachta a sheoladh ar aghaidh go ndéanfar breithniú air le haghaidh Dhámhachtain na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta 2021. Cuirfear na tionscadail is spéisiúla in airde ar láithreán gréasáin na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta 2021, agus déanfar breithniú orthu le haghaidh Dhámhachtain na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta 2021!

3. Bain taitneamh as an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta!

Beidh an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta ar siúl ó Dé Sathairn, an 14 Lúnasa go dtí Dé Domhnaigh, an 22 Lúnasa. Bíodh spraoi agat le hoidhreacht na hÉireann a fhiosrú agus bí cinnte an méid a fhoghlaimíonn tú a roinnt le daoine eile!

Sula seolann tú do thionscadal ar aghaidh, léigh agus déan breithniú ar ár mbeartas tionscadail.

Eagraí Tionscadail a Chlárú

Má tá tionscadal á phleanáil agat don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2021, cláraigh thíos, le do thoil, mar Eagraí Tionscadail agus logáil isteach ansin chun an smaoineamh atá agat do thionscadal a sheoladh ar aghaidh i dTairseach na nEagraithe Tionscadail.
Má d’eagraigh tú tionscadal na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta don bhliain 2021, is féidir na sonraí sínithe isteach a d’úsáid tú an bhliain seo caite a úsáid arís.