Tá líon spriocanna ann a n-iarrann an Chomhairle Oidhreachta ort smaoineamh orthu agus d’imeacht don tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta á chur chun cinn agus á phleanáil agat.

Ba cheart go ndéanfaí an méid seo a leanas le d’imeacht, más féidir:

  • Rannpháirtíocht agus ‘déanamh’ gníomhach a spreagadh. Ciallaíonn sé sin deiseanna a chur ar fáil don phobal le páirt dháiríre a ghlacadh in oideachas agus caomhnú na hoidhreachta.
  • Tar ar lucht éisteachta/féachana úr agus cuir an oidhreacht ar fáil do gach duine i.e. daoine faoi mhíchumais, mionlaigh eitneacha, daoine óga.
  • Spreag obair dheonach agus rannpháirtíocht i rith na bliana in oidhreacht na hÉireann.