Ceisteanna Coitianta maidir le Clár na nImeachtaí

An féidir le duine ar bith imeacht a eagrú don tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta?

Is féidir. Is féidir le heagraíocht, duine aonair, gnólacht, nó grúpa pobail ar bith imeacht a eagrú don tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta.

Conas is féidir liom imeacht a chlárú?

Beidh an clárú ar oscailte i dtús mhí na Bealtaine.

Cad é an spriocdháta do chlárú na n-imeachtaí?

Is é an 31 Bealtaine an spriocdháta do chlárú na n-imeachtaí lena gcur i dtreoir phriontáilte imeachtaí na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta.

Scaiptear an treoir seo ar fud na tíre ar oifigí turasóirí, údaráis áitiúla, láithreáin Oifig na nOibreacha Poiblí agus institiúidí éagsúla náisiúnta agus cultúrtha eile. Is féidir leat imeacht a chur le liostaí an tsuímh ghréasáin suas go dtí an lá sula dtosaíonn an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta.

Cén cineál imeachtaí atá oiriúnach lena n-eagrú?

Is féidir gach cineál imeachta a eagrú. Is féidir gach réimse oidhreachta a chumhdach faoi na himeachtaí lena n-áirítear foraoisí agus coillearnach, an fiadhúlra, geolaíocht, cósta agus muirí, lochanna agus bogaigh, aibhneacha, tírdhreacha, gairdíní agus páirceanna, an Ghaeilge, béaloideas, ginealas, foirgnimh stairiúla, cartlanna, oidhreacht thionsclaíoch, uiscebhealaí intíre, seandálaíocht, stair áitiúil, míleata, bailiúcháin stairiúla, spórt, scileanna traidisiúnta, iompar agus bailte múrtha.

Áirítear ar na gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist siúlóidí, cainteanna, féilte, gníomhaíochtaí teaghlaigh, turais, ceol, seanchas, taispeántais, athléirithe stairiúla, taispeántais cheardaíochta, ceardlanna nó gníomhaíochtaí faoin aer. Féach ár 100 Moladh d'Imeachtaí le spreagadh a fháil!

Tá saorchead isteach i lear mór de na láithreáin oidhreachta agus foirgnimh stairiúla nó tairgtear lacáistí speisialta iontu le linn na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta.

Conas is féidir le mo phobal tairbhe a bhaint as imeacht a eagrú le linn na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta?

Tugann an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta an deis duit do phobal a thabhairt le chéile chun obair dheonach a dhéanamh, scileanna úra a fhoghlaim, naisc úra a dhéanamh agus a bheith páirteach i d’oidhreacht áitiúil.

Lena chois sin, is é oidhreacht chultúrtha bonn thionscal turasóireachta na hÉireann. Soláthraíonn an tseachtain deis iontach do phobail lena n-oidhreacht nádúrtha agus chultúrtha ina gceantar a chur i láthair, cuairteoirí a mhealladh agus próifíl do bhaile nó do shráidbhaile a ardú.

Conas is féidir liom m’imeacht a chur chun cinn laistigh de mo phobal?

Tá a lán bealaí inar féidir leat d’imeacht a chur chun cinn laistigh de do phobal. Áirítear orthu sin póstaeir, an raidió áitiúil, na nuachtáin áitiúla, na meáin shóisialta agus ó bhéal go béal.

An gcuirtear Seachtain Náisiúnta Oidhreachta chun cinn ar bhonn náisiúnta?

Cuirtear, cuireann an Chomhairle Oidhreachta Seachtain Náisiúnta Oidhreachta chun cinn le feachtas náisiúnta fógraíochta, margaíochta agus PR.

Conas a eagróidh mé árachas i gcomhair imeachta?

Tá gach eagraí aonair freagrach as a chinntiú go mbeidh an leibhéal cuí árachais i bhfeidhm dá n-imeacht. Téigh i dteagmháil le d’árachóir chun an leibhéal árachais a theastaíonn uait a fháil amach.

Cad a dhéanfaidh mé má chaithfear an t-imeacht a eagraíonn mé a chur ar ceal?

Mura bhfuil rogha ar bith agat ach d’imeacht a chur ar ceal déan cinnte le do thoil go ndéanfaidh tú gach iarracht é sin a chur in iúl do do lucht éisteachta/féachana féideartha trí bhealach ar bith is féidir. Sa chás go gcuirfí imeacht ar ceal ní mór d’eagraithe imeachtaí gach iarracht a dhéanamh é sin a chur in iúl ar bhonn áitiúil agus fógra ina ngabhfar do leithscéal a chur ag an áit chruinnithe ainmnithe lena chinntiú nach mbeidh duine ar bith a bheidh ann ag fanacht gan chall.

Agus cuir in iúl dúinn é chomh maith ag heritageweek@heritagecouncil.ie ionas go mbeimid ábalta liostaí an tsuímh ghréasáin a thabhairt chun dáta agus an cealú a chur in iúl ar bhonn náisiúnta más gá.