Hide Subscribe Panel

Comórtas an Irish Landmark Trust

Chun Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2022 a cheiliúradh, tá an Irish Landmark Trust i gcomhpháirtíocht leis an Irish Times ag tairiscint dearbhán do bhuaiteoir ádhmharach amháin chun sos cúig oíche a chaitheamh in Inchiquin House, Cora Finne, Co. an Chláir.

Tógadh Inchiquin House sna 1800idí agus tá sé suite ar fheirm ar imeall réigiún na Boirne, rud a fhágann go gur bhunáit iontach é ónar féidir iniúchadh a dhéanamh ar thírdhreach boireannach uathúil an cheantair, chomh maith le cuairt a thabhairt ar na láithreáin stairiúla agus taitneamh a bhaint as gníomhaíochtaí fóillíochta. Tá Slí an Atlantaigh Fhiáin agus na hiontaisí a bhaineann léi in aice láimhe, lena n-áirítear Aillte an Mhothair agus Oileáin Árann. Tá cúig sheomra leapa agus ceithre sheomra folctha sa teach sa chaoi gur féidir le suas le 10 gcuairteoir fanacht ann.

Chun cur isteach ar an gcomórtas, níl le déanamh ach cliceáil ar an gcnaipe ‘Iontráil Anois’ thíos, agus na ceisteanna sa cheistneoir a fhreagairt.

Dúnfar an comórtas ag meán oíche Dé Céadaoin, an 30 Samhain 2022.

Téarmaí agus Coinníollacha

  • Níl an comórtas bailí ach amháin i gcás áirithintí nua. Níl sé infheidhme maidir le háirithintí atá ann cheana féin.
  • Níl an dearbhán bailí ach amháin le haghaidh sos saoire suas go dtí an 31 Nollaig 2023.
  • Duais aon úsáide amháin atá i gceist: ní féidir í a roinnt ina sosanna iolracha.
  • Ní mór an áirithint a dhéanamh leis an meitheal áirithinte ag an Irish Landmark Trust bookings@irishlandmark.com.
  • Ní féidir an duais a úsáid in éineacht le haon lascainí nó tairiscintí eile.
  • Tá feidhm ag téarmaí agus coinníollacha áirithinte uile an Irish Landmark Trust.

An Irish Landmark Trust... Bain taithneamh as oidhreacht na hÉireann agus faigh tuiscint ina leith.

Tá an Irish Landmark Trust ina eagraíocht neamhbhrabúis a aimsíonn maoin de chineál spéisiúil agus neamhghnách ar maoin í a bhfuil gá aici le caomhnú agus déanann an tIontaobhas í a athbheochan.

Ó bhí an bhliain 1992 ann, tá sé ag tiontú foirgnimh stairiúla ina n-aonaid speisialta cóiríochta saoire féinlónadóireachta, I measc a chuid áitreabh, áirítear tithe solais agus tithe scoile, caisleáin agus tithe geata. Ina cháil mar charthanas oideachasúil, is é atá sa phríomhaidhm atá aige ná foirgnimh íocónacha a chaomhnú agus a chothú. Sin an fáth gurb ionann maoin de chuid an Irish Landmark Trust agus foirgnimh bheo, seachas suíomhanna músaeim. Bíonn meas ag an Irish Landmark Trust i gcónaí ar stair agus ar iomláine ailtireachta na ndéanmhas a chaomhnaíonn sé, ach cinntíonn sé freisin go mbíonn na sócúlachtaí comhaimseartha uile iontu a ghabhann le teach saoire.

D’fhéadfadh sé nach mothaíonn an tsaoire ach amháin mar a bheadh sócamas suaimhneach.