Hide Subscribe Panel

Comórtas an Irish Landmark Trust

Chun ceiliúradh a dhéanamh ar an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta 2022, tá dearbhán á thairiscint ag an Irish Landmark Trust do bhuaiteoir ádhúil amháin chun sos dhá oíche (ar fiú €400 é) a chaitheamh san áitreabh uathúil oidhreachta de chuid an Irish Landmark Trust a roghnaíonn tú féin.

Chun bheith páirteach sa chomórtas, níl le déanamh ach cliceáil ar an gcnaipe ‘Déan Iontráil’ anseo thíos agus na ceisteanna atá ann sa cheistneoir a fhreagairt.

Tagann deireadh le hiontrálacha le haghaidh an chomórtais ar mheán oíche Dé Céadaoin, an 31 Lúnasa 2022.

Téarmaí agus Coinníollacha

  • Níl an comórtas bailí ach amháin i gcás áirithintí nua. Níl sé infheidhme maidir le háirithintí atá ann cheana féin.
  • Níl an dearbhán bailí ach amháin le haghaidh sos saoire suas go dtí an 31 Nollaig 2023.
  • Duais aon úsáide amháin atá i gceist: ní féidir í a roinnt ina sosanna iolracha.
  • Ní mór an áirithint a dhéanamh leis an meitheal áirithinte ag an Irish Landmark Trust bookings@irishlandmark.com.
  • Ní féidir an duais a úsáid in éineacht le haon lascainí nó tairiscintí eile.
  • Tá feidhm ag téarmaí agus coinníollacha áirithinte uile an Irish Landmark Trust.

An Irish Landmark Trust... Bain taithneamh as oidhreacht na hÉireann agus faigh tuiscint ina leith.

Tá an Irish Landmark Trust ina eagraíocht neamhbhrabúis a aimsíonn maoin de chineál spéisiúil agus neamhghnách ar maoin í a bhfuil gá aici le caomhnú agus déanann an tIontaobhas í a athbheochan.

Ó bhí an bhliain 1992 ann, tá sé ag tiontú foirgnimh stairiúla ina n-aonaid speisialta cóiríochta saoire féinlónadóireachta, I measc a chuid áitreabh, áirítear tithe solais agus tithe scoile, caisleáin agus tithe geata. Ina cháil mar charthanas oideachasúil, is é atá sa phríomhaidhm atá aige ná foirgnimh íocónacha a chaomhnú agus a chothú. Sin an fáth gurb ionann maoin de chuid an Irish Landmark Trust agus foirgnimh bheo, seachas suíomhanna músaeim. Bíonn meas ag an Irish Landmark Trust i gcónaí ar stair agus ar iomláine ailtireachta na ndéanmhas a chaomhnaíonn sé, ach cinntíonn sé freisin go mbíonn na sócúlachtaí comhaimseartha uile iontu a ghabhann le teach saoire.

D’fhéadfadh sé nach mothaíonn an tsaoire ach amháin mar a bheadh sócamas suaimhneach.