Cá háit a dtig liom teacht ar chlárú agus eagrú na n-imeachtaí agus ar cheisteanna coitianta?

Cliceáil anseo chun féachaint ar chlárú na n-imeachtaí agus ar cheisteanna coitianta.

Cad is an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta ann?

Ceiliúradh naoi lá ar oidhreacht nádúrtha, tógtha agus chultúrtha na hÉireann is ea an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta. Is é is príomhaidhm leis an tSeachtain feasacht ar ár n-oidhreacht a chur chun cinn agus dá réir sin a caomhnú agus a coimeád a spreagadh.  Tá sí ina cuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa, comhthionscnamh de chuid Chomhairle na hEorpa agus an Aontais Eorpaigh.

Cé a eagraíonn an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta?

Déanann an Chomhairle Oidhreachta an tSeachtain Oidhreachta a chomhordú agus a chur chun cinn ar bhonn náisiúnta agus glacann a lán eagraíochtaí agus daoine aonair páirt sa tSeachtain Oidhreachta trí imeachtaí a eagrú ar fud na tíre. Thosaigh an Chomhairle Oidhreachta ag comhordú na seachtaine in 2005 agus ó shin amach tá an tseachtain ag dul ó neart go neart agus os cionn 1,800 imeacht ar siúl anois le linn na seachtaine gach bliain.

Conas a gheobhaidh mé amach faoi imeachtaí i mo cheantar?

Is féidir leat imeachtaí i do cheantar a chuardach inár leathanach cuardaigh imeachtaí nó is féidir leat treoir imeachtaí contae a íoslódáil. Is féidir leat eolas a fháil faoin na himeachtaí i do cheantar chomh maith i dtreoir phriontáilte imeachtaí na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta atá scaipthe ar bhonn náisiúnta.

Cá háit a mbeidh mé ábalta treoir imeachtaí na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta a fháil? 

Scaiptear treoir imeachtaí na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta ar bhonn náisiúnta sna suíomhanna seo a leanas:

 • Oifigí Turasóirí
 • Fáilte Éireann
 • Leabharlanna
 • Láithreáin Oifig na nOibreacha Poiblí
 • Ionaid Oidhreachta agus Cumainn Stairiúla
 • Baill an CNCI
 • Láithreáin SPNF
 • Oifigigh Oidhreachta agus Comhairlí Contae
 • Brúnna Óige
 • Músaeim
 • Stáisiúin Bus Éireann
 • Óstáin Éagsúla

Cá huair a bheidh treoir imeachtaí na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta ar fáil?

Beidh an treoir ar fáil ag deireadh mhí Iúil.

An mbeidh na himeachtaí ar fad saor in aisce le linn na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta?

Beidh a lán de na himeachtaí saor in aisce (87% in 2016) agus spreagann an Chomhairle Oidhreachta eagraithe imeachtaí chun imeachtaí a reáchtáil saor in aisce le linn na seachtaine a mhéid is féidir. Nuair nach féidir imeacht a thionól saor in aisce ba cheart rátaí lascainithe/lacáiste a chur i bhfeidhm.

Conas is féidir liom aiseolas a chur ar fáil maidir le himeacht ar fhreastail mé air le linn na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta?

Is féidir leat aiseolas a chur ar fáil ag heritageweek@heritagecouncil.ie

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má theastaíonn tuilleadh eolais uaim faoin tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta?

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait déan teagmháil le do thoil le Niamh Donnellan ag an gComhairle Oidhreachta ar 1850 200 878.

Cá háit a dtig liom teacht ar eolas faoi scéim deontas na Comhairle Oidhreachta?

Tá eolas faoi scéimeanna deontas na gComhairle Oidhreacht ar fáil anseo.

“Is le gach duine an oidhreacht agus táimid ar fad inár gcaomhnóirí dár n-oidhreacht shaibhir nádúrtha agus chultúrtha. Is é is aidhm leis an gclár deontas a chur ar chumas daoine ar fud na hÉireann sult a bhaint as tréithe suntasacha a n-oidhreachta áitiúla, a bpobal agus a dtimpeallachta, iad a thaifeadadh, a chaomhnú, a athchóiriú agus a cheiliúradh agus iad a spreagadh chun é sin a dhéanamh. Tá súil againn leas a bhaint as an réimse iontach tionscadal atá déanta ar bhonn deonach ag a lán pobal ar fud na tíre le roinnt blianta anuas”. 

Michael Starrett, Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta