19-27 August 2017

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

19-27 August 2017
19-27 August 2017

Sláinte agus Sábháilteacht

nhw fight

Ba chóir go mbeadh córas bainistíochta sláinte agus sábháilteachta ag aon duine a eagraíonn imeachtaí nó a bhíon ag bainistiú áite a mheallann an pobal, le coinne a bheith le haon roisca a fhéadfadh a bheith ann agus monatóireacht agus rialú a dhéanamh orthu. Sara gcuireann tú d’imeacht ar siúl ba chóid duit scrúdú cuimsitheach a dhéanamh ar an ionad agus aon ní a fhéadfadh dochar a dhéanamh do chuairteoirí a aithint agus na céimeanna iomchuí a ghlacadh.
1. Bí ag faire amach don ghnéithe nó nithe fisiciúla a fhéadfadh timpistí nó plódú a chruthú. B’fhéidir go n-áireofaí orthu seo:

  • Céimeanna géara
  • Urlár míchothrom nó sleamhain
  • Cinn chaoch agus geataí faoi ghlas

2. Aithin na grúpaí cuairteoirí a fhéadfadh teacht chugat (m.sh. leanaí, seandaoine, daoine le riachtanais speisialta etc) agus cad iad na bacanna agus na guaiseacha ceilte a bheadh ann dóibh agus cuairt á thabhair acu ar d’fhoirgneamh nó iad rannpháirteach i d’imeacht. De ghnáth ní bhíonn taithí acu ar leagan amach agus áiseanna an ionaid agus cruthaíonn an easpa taithí seo guais.

3. Déan an riosca a mheas agus déan cinneadh maidir le leorgacht an réamhchúraim nó an gá níos mó a dhéanamh trí:

  • Gach áit a fhéadfadh a bheith dainseárach a dhúnadh
  • Comharthaíocht ar chur ar ghuaiseacha
  • Oibrithe cumasacha deonacha a bheith agat le guaiseacha a léiriú do chuairteoirí agus le ceannas a ghlacadh i gcás éigeandála
  • Seiceáil go mbíonn d’Fhearas Garchabhrach iomlán
  • Bí cinnte go mbíonn fón a oibríonn ar an láthair
  • Éalú éineandála a sholáthar a bhíonn sábháiltea agus éifeachtach do chách
  • Déan caidreamh le heagraíochtaí lasmuigh mar An Garda Síochána agus seirbhísí éigeandála eile

Join Us