19-27 August 2017

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

19-27 August 2017
19-27 August 2017

101 Smaoineamh maidir le hImeachtaí

P1060824 copy

101 Smaoineamh maidir le hImeachtaí don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2015

Oidhreacht Thionsclaíoch agus Dhearaidh na hÉireann

Turais agus Rianta

 1. cruthaigh rian Oidhreachta timpeall ar do cheantar áitiúil féin
 2. Turas siúlóide ar chanáil ag léiriú réimsí inspéise ó thaobh na tionsclaíochta de
 3. Turas siúlóide ar thírdhreach tionsclaíoch nó ailtireachta
 4. Taifead a dhéanamh ar thuras Treoraithe ar féidir é a íoslódáil agus a shiúl go neamhspleách
 5. Turas a thabhairt ar sheancheantar tionsclaíoch le feiceáil conas is féidir é a úsáid ar bhealaí éagsúla m.sh. ailleadóireacht ag Cairéal Dheilginise
 6. Turas ar fhoirgneamh tionsclaíoch
 7. Turas sceitseála ar fhoirgnimh/tírdhreach spéisiúil
 8. Turas rothaíochta ar cheantar
 9. Cuairt a thabhairt ar dhéantóir potaireachta
 10. Turas siúlóide ar bhaile ag léiriú réimsí inspéise ó thaobh na tionsclaíochta de
 11. Turas fánaíochta ar pháirc náisiúnta m.sh. oidhreacht mhianadóireachta Shléibhte Chill Mhantáin
 12. Turas inrochtana a chruthú m.sh. turas cathaoir rothaí, turas teanga chomharthaíochta
 13. Turas oíche ar láthair a bhféadfadh stair thaibhsiúil nó fiadhúlra oíche a bheith ag baint leis
 14. Turas báid nó cadhc ar an gcósta le treoir ar stair iascaireachta an cheantair
 15. Turas báid nó cadhc ar chanáil le treoir ar stair thionsclaíoch an cheantair
 16. Turas báid ar oileán le hiniúchadh a dhéanamh ar a stair
 17. Turas ar ghrúdlann nó ar dhrioglann
 18. Cuairt ar fhoraois áitiúil le caint faoi chrainn agus úsáid adhmaid san am atá caite
 19. Lá ar an bportach ag caint faoi thionscal na móna agus ag féachaint ar a fhiadhúlra
 20. Cuairt ar ghraí le fáil amach faoin tionscal rásaíochta capall
 21. Cuairt ar stiúideo scannánaíochta le fáil amach faoin tionscal na scannánaíochta
 22. Cuairt ar mhuileann plúir, línéadaigh nó lín
 23. Turas Iarnróid oidhreachta le spraoi agus siamsaíocht ag stáisiúin ar an mbealach
 24. Cuairt ar mhianach

 

An Stair Bheo

 1. Cuimhní ó na mianaigh Mianadóirí ar scor ag caint faoina gcuid oibre
 2. Imeacht idirghníomhach a cheapadh mar a mbeadh aisteoirí i bpáirt na n-oibrithe nó na gceardaithe ó réanna éagsúla m.sh. teachín mar a gcuireann bean a dhéanann línéadach fáilte romhat agus a thugann cuntas duit ar a saol in Éirinn na 19ú haoise
 3. Oíche scéalaíochta a óstáil le daoine óga agus seandaoine a spreagadh le scéalta a insint

 

Cainteanna

 1. Labhairt faoi sheantionscal le haisteoirí mar ‘mhianadóir’, ‘oibrí’, ‘iascaire’ ag insint scéalta a mbeatha
 2. Caint ar stair thionsclaíoch agus dhearaidh Iarraidh ar staraithe agus seandálaithe áitiúla caint a thabhairt Iarraidh freisin ar lucht acadúil ón ollscoil is cóngraí a leithéid a dhéanamh
 3. Caint ar sheandálaíocht thionsclaíoch le hiarsmaí ar taispeáint agus cead iad a láimhseáil
 4. Caint ar mhianadóireacht agus trealamh ar taispeáint
 5. Caint ar bheachaireacht
 6. Léacht ar bháid agus ar mhodhanna tógála bád
 7. Caint ar thionscal na ceardaíochta in Éirinn
 8. Caint ar shaol mhórtheaghlaigh i dtionscal áitiúil
 9. Caint ar oidhreacht na hÉireann le déanaí m.sh. déantúsaíocht ríomhairí
 10. Caint ar stair thionscal na gCapall in Éirinn
 11. Caint ar stair na talmhaíochta in Éirinn
 12. Caint ar thionscal na Scannánaíochta in Éirinn
 13. Caint ar thionscal an Bhia in Éirinn m.sh. cad a bhíodh á ithe ag daoine, seanoidis agus comhábhair
 14. Caint ar Thionscal na hÁilleachta m.sh. saothrú feamainne d’ullmhóidí áilleachta
 15. Caint ar thógáil chóistí in Éirinn na 19ú haoise
 16. Caint ar dhéantúsaíocht chadáis in Éirinn na 19ú haoise
 17. Caint ar thionscal na fíodóireachta síoda in Éirinn
 18. Caint ar thionscal na holla in Éirinn
 19. Caint ar leictriúchán in Éirinn
 20. Caint ar eisimirce agus tionchar oibrithe eisimirceacha na hÉireann ar thíortha eile
 21. Caint ar aireagáin shuntasacha tionsclaíocha Éireannacha agus a n-aireagóirí m.sh. an tuirbín gaile, an corna ionduchtúcháin, an fomhuireán nua-aimseartha
 22. Oíche scannánaíochta ag taispeáint chláir faisnéise maidir le hoidhreacht thionsclaíoch nó dhearaidh m.sh. seancheardaíocht
 23. Féachaint ar óstáil a dhéanamh ar chainteanna i láithreáin aite agus neamhghnácha nach mbeadh rochtain ag an bpobal de ghnáth orthu

 

Taispeántais 

 1. Taispeántas grianghrafadóireachta ar thionscal áitiúil
 2. Taispeántas grianghrafadóireachta de ghrianghrafanna de láithreáin oidhreachta a tógadh go háitiúil Iarr ar an bpobal a gcuid grianghrafanna a chur isteach roimh ré
 3. Taispeántas ag insint scéil saoil an ghnáthoibrí
 4. Taispeántas ealaíne le hionsparáid ó láithreáin oidhreachta áitiúla Iarr ar an bpobal a saothar ealaíne a chur isteach roimh ré
 5. Taispeántas ar shaol oibrí ar pháiste é/í le linn na Réamhlóide Tionsclaíoch
 6. Saol an mhianadóra/an oibrí iarnróid/an oibrí monarcha/an t-iascaire/an ceardaí i réanna éagsúla
 7. Taispeántas agus léiriú ar dhéanamh lása
 8. Taispeántas ar eisimirce agus ar thionscail ar fud an domhain ar leo a lán oibrithe Éireannacha a chuaigh ar imirce
 9. Taispeántas ar stair thionscail áitiúil
 10. Taispeántas ar churacha (bailte cois cósta) agus churacháin (bailte cois abhann)
 11. Taispeántas ar sheanfheithiclí tráchtála nó innealra seanré

 

Taispeántais agus Ceardlanna

 1. Taispeántais ar cheardaíocht agus ceardlanna: gaibhniú, fíodóireacht, crúbóga a dheánamh, potaireacht, tuíodóireacht, ballaí feidín/dóibe a thógáil, saor cloiche, aol, déanamh tile, déanamh gloine etc.
 2. Taispeántais ar dhéanamh bia agus ceardlanna: déanamh cáise, bríbhéireacht, driogadh, muilleoireacht plúir
 3. Taispeántais innealra seanré: cardáil ghaile, céachtaí, seolta etc.
 4. Ceachtanna Ceardaíochta m.sh. déanamh lása, cniotáil, fíodóireacht
 5. Cúrsa leathlae ag seandálaí nó stairí gairmiúil ar conas taighde doiciméadach a dhéanamh
 6. Cúrsa Ginealais “Taighde a dhéanamh ar Dhúchas do Theaghlaigh”

 

Diospóireachtaí

 1. An fiú oidhreacht a cheiliúradh?
 2. Cad is brí le hoidhreacht duitse?
 3. Cad é oidhreacht an todhchaí?
 4. Cén ionad atá ag oidhreacht i sochaí il-chultúrtha?
 5. Oidhreacht agus Féiniúlacht Cad é ár bhféiniúlacht mar phobal?

 

Oidhreacht do Leanaí

 1. Bosca aimsithe Seandálaíochta Tionsclaíoch le cóipeanna d’iarsmaí a bheadh le tochailt ag leanaí
 2. Comórtas tógála Lego (pointí ar scála, dreach, agus cruinneas stairiúil)
 3. Tóraíocht taisce Tá téama a bhaineann le hoidhreacht thionsclaíoch ag na leideanna
 4. Ceardlann do leanaí ar conas a réitíonn dearadh fadhbanna Seo fadhb m.sh. nithe troma a iompar   Seo réiteach m.sh. an roth   Anois bain tusa trial as!
 5. Cruthaigh Mionsamhail Lánléargais ar am sa stair ar féidir le leanaí súgradh léi
 6. Ceardlann cheardaíochta
 7. Comórtas ealaíne
 8. Comórtas dathadóireachta do na leanaí níos óige
 9. Comórtas bréagéide
 10. Puipéadóirí

 

Laethanta Pobail

 1. Féile ag ceiliúradh do thionscal áitiúil ag a bhuaicphointe m.sh. Lá Oibre Victeoiriach, Lá Oibre Meánaoiseach le léachtaí, taispeántais, gníomhaíochtaí do leanaí, feistis, athachtú, etc.
 2. Lá Oidhreachta le mórán imeachtaí in aon lá amháin Ceol, amhránaíocht, ealaín, taispeántais, ceardlanna etc.
 3. Athchruthú a dhéanamh ar mhargadh traidisiúnta le táirgí ar díol agus taispeánatis cheardaíochta
 4. Cóisir sráide dírithe ar ré sa stair Feistis, bia agus cluichí le teacht leis an ré sin
 5. ‘Antiques Roadshow’ le ceantálaithe agus seandálaithe ar fáil le scrúdú agus plé a dhéanamh ar nithe dhaoine
 6. Picnic Oidhreachta sa Pháirc

 

Sport

 1. Rás currach (bailte cois cósta) nó curachán (bailte cois abhann)
 2. Rópadóireacht anuas de shéadchomhartha stairiúil
 3. Turais i mBalún Te os cionn áite suntasach ó thaobh staire de

 

Tionscadail Phobail

 1. Bailigh sean-ghrianghrafanna de do cheantar agus ansin glac grianghrafanna de na háiteanna céanna inniu
 2. Cruthaigh acmhainn nua ar líne le cabhair ó do phobal m.sh. bunachar sonraí ar líne de chlocha cinn i do shéipéal áitiúil
 3. Cruthaigh suíomh gréasáin faisnéise maidir le hoidhreacht áitiúil
 4. Déan scéalta agus cuimhní ó sheandaoine i do cheantar a thaifead agus cuir ar fáil don phobal iad Bíodh do stáisiún raidió áitiúil rannpháirteach ann
 5. Glan suíomh oidhreachta áitiúil m.sh. bailiú bruscair, plandaí a chur etc.
 6. Déan séadchomhartha a phleanáil le ceiliúradh a dhéanamh ar dhuine nó ar imeacht suntasach i do cheantar
 7. Comórtas grianghrafadóireachta/ealaíne le hOidhreacht Thionsclaíoch na hÉireann mar théama aige Bíodh nuachtán áitiúil rannpháirteach leis an iontráil a fhaigheann an bua a chur i gcló
 8. Iarr ar thionscail nó gnólachtaí áitiúla urraíocht a dhéanamh ar imeachtaí, rochtain a thabhairt ar a gcartlann nó turais speisialta ar a bhfoirgneamh a cheaú
 9. Déan cuilt phíosála Iarr ar dhaoine sa phobal áitiúil cearnóg amháin a dhéanamh bunaithe ar stair áitiúil
 10. Cuir grúpa/ceardlann cniontála le chéile le cniotáil a dhéanamh ar radharc a bhaineann leis an stair áitiúil

Leagan cló : 101 Smaoineamh maidir le hImeachtaí don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2015

Join Us